null
产品概述 优势说明

产品图片

名称

用途

储存条件

CAS#:

存储条件: -

分子量:

存储条件: -

分子式:

存储条件: -

储存条件:

存储条件: 密封保存,储存温度为0-40℃(32-104°F)

CAS#:

存储条件: -

分子量:

存储条件: -

分子式:

存储条件: -

储存条件:

存储条件: 在阴凉干燥处密封保存,避光,不能受潮

CAS#:

存储条件: -

分子量:

存储条件: 632.56

分子式:

存储条件: C29H23F3N2O9S

储存条件:

存储条件: 2-5℃,密封,避光防潮

CAS#:

存储条件: 194357-64-7

分子量:

存储条件: 590.60

分子式:

存储条件: C30H26N2O9S

储存条件:

存储条件: 2-5℃,密封,避光防潮

CAS#:

存储条件: 199293-83-9

分子量:

存储条件: 681.73

分子式:

存储条件: C32H31N3O10S2

储存条件:

存储条件: 2-5℃,密封,避光防潮

CAS#:

存储条件: 20666-12-0

分子量:

存储条件: 199.14191

分子式:

存储条件: C8H6N3NaO2

储存条件:

存储条件: 2-8℃,避光防潮

CAS#:

存储条件: 82692-93-1

分子量:

存储条件: 295.33

分子式:

存储条件: C12H18NNaO4S

储存条件:

存储条件: 室温,避光防潮

CAS#:

存储条件: 40567-80-4

分子量:

存储条件: 279.33

分子式:

存储条件: C12H18NNaO3S

储存条件:

存储条件: 0-5℃,避光防潮

CAS#:

存储条件: 50548-45-3

分子量:

存储条件: 247.09

分子式:

存储条件: C12H7BrO

储存条件:

存储条件: 储存于通风、阴凉、避风干燥处

CAS#:

存储条件: 87812-99-5

分子量:

存储条件: 213.19

分子式:

存储条件: C12H7NO3

储存条件:

存储条件: 储存于通风、阴凉、避风干燥处

< 1234...12 > 前往